PT Beauty PT Beauty

Giao hàng và thanh toán bằng tiền mặt tại nhà:

Khách hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán khi khách hàng đã hài lòng và đồng ý mua sản phẩm.
- Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại.